THEFLAT
The Flat Sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czerniawskiej 2A/27, 50-576 Wrocław zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych.
KRS: 0000700548, NIP: 8992831055, REGON: 36857985100000
Konto bankowe: PL16 1050 1575 1000 0090 8025 4429 ING Bank Śląski S. A.
SWIFT/BIC: INGBPLPW
http://www.theflat.pl
office@theflat.pl
Nocleg we Wrocławiu
Jeśli posiadasz mieszkanie nawynajem możemy być zainteresowani jego wynajęciem.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
+48 602 178 571